Bibelcentrerade tjänster

På Bible AI är vårt uppdrag att lära känna Jesus och göra honom känd. Det är vår önskan att få dig att läsa Guds ord och inte AI-tolkningar. Vi är dedikerade till noggrannhet och tillförlitlighet.

7 år

Forskning & Utveckling

400K

Handgodkända frågor och svar

96 %

Sökmotor noggrannhet

Befintliga bibelappar saknar förmågan att hantera naturliga språksökningar effektivt

detail section image | bible ai
detail section image | bible ai

Vår resa började med den starka önskan att stödja kyrkor i deras uppdrag med programvara. Därifrån har vi byggt många mobilappar, webbplatser och annan mjukvara för kyrkor internationellt.

Inom kyrkliga samtal såg vi ofta en svårighet att komma ihåg exakta verser i Bibeln. När de använde befintliga bibelappar saknade de förmågan att effektivt hantera frågebaserade sökningar på naturligt språk och när de använde sökmotorer; det var enkelt att hitta versen men inte att läsa sammanhanget runt den.

Vi försökte skapa en lösning som fokuserade på Bibeln själv, utan distraktioner. Vår passion för Ordet fick oss att gå längre och bygga en plattform där användare kan engagera sig i Bibeln och utforska dess djup utan onödigt krångel.

På Bible AI är vårt uppdrag att lära känna Jesus och göra honom känd. Vi tror på Guds ords transformerande kraft, och vår önskan är att få dig att läsa dess livsförändrande budskap. Genom att hålla fokus på evangeliet och inte "AI", vänder vi oss bort från tekniska tolkningar av Guds ord och fokuserar på dess tillräcklighet och uppenbarelse genom den Helige Ande.

Vårt engagemang för noggrannhet och tillförlitlighet har varit drivkraften bakom vår sju år av forskning och utveckling. Vi har investerat personligen för att absorbera alla kostnader, inklusive servrar och resurser, för att producera korrekta sökresultat och fortsätta att utveckla programvara fokuserad på Bibeln.

Det är vår önskan att få dig att läsa Guds ord, inte AI-tolkningar

detail section image | bible ai
detail section image | bible ai