The Bible AI Machine Learning Platform

En plattform utbildad på biblisk text som använder maskininlärning i alla dess tjänster

Sök använder fyra huvudlager, vart och ett ansvarigt för olika områden inom maskininlärning.

detail section image | bible ai
detail section image | bible ai

Det initiala lagret fungerar som startpunkten för frågor och använder avancerade naturliga språkbehandlingstekniker för att snabbt och exakt förstå användarens begäran.

Förbehandlaren utvärderar frågans natur och bedömer dess kompatibilitet med tillgänglig kunskap och resurser.

Den centrala AI fungerar som kärnkomponenten som är ansvarig för att konsolidera resultaten som erhållits från olika tidigare stadier.

Tjänsten AI representerar ett robust och välutbildat artificiell intelligenssystem med en exceptionell förmåga att förstå komplicerade frågor.