สนับสนุนภารกิจของพระคัมภีร์ AI ด้วยการให้ของคุณ

พระเจ้าได้จัดเตรียมอย่างกรุณาให้เราในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราพึ่งพาพระองค์อย่างสิ้นเชิง เราขอบคุณมากสำหรับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากมายที่มีต่อเรา เรายังคงครอบคลุมค่าใช้จ่ายของเซิร์ฟเวอร์อย่างต่อเนื่องและการสร้างคุณสมบัติใหม่ เข้าร่วมภารกิจของเราเพื่อพัฒนาพระกิตติคุณต่อไป

or

* เราไม่ใช่องค์กรการกุศล แต่ได้รับเงินสนับสนุนจากการเงินส่วนตัวของเราเอง

แผนงานบริการ AI ในพระคัมภีร์

มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแผนของเราในอนาคต เพื่อให้คุณติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

01

สมบูรณ์

การพัฒนาและฝึกอบรมแพลตฟอร์ม

2017 - 2022: วิจัย พัฒนา ปรับแต่ง ทดสอบ ฝึกฝน และนำโมเดลและแพลตฟอร์มแมชชีนเลิร์นนิงไปใช้งาน

02

สมบูรณ์

การสิ้นสุด & การเปิดตัว

2022 - 2023: เนื่องจากการทดสอบส่วนใหญ่มีความแม่นยำสูงและข้อเสนอแนะที่แข็งแกร่งจากผู้ใช้ จึงเปิดตัวแพลตฟอร์ม AI ของพระคัมภีร์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

03

กำลังดำเนินการ

โปรแกรมอ่านพระคัมภีร์และแผนการศึกษา

ไตรมาสที่ 2 ปี 2023: อยู่ระหว่างการทดสอบและพัฒนาเพื่อเปิดตัว

04

ผลการค้นหาและการเพิ่มข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง

ไตรมาสที่ 3 ปี 2023: คุณสมบัติการค้นหาเพิ่มเติมที่รอการพัฒนา

05

บริการเพิ่มเติมที่น่าตื่นเต้น

ไตรมาสที่ 4 ปี 2023: บริการเพิ่มเติมจากพระกิตติคุณที่ใช้แพลตฟอร์มของเรา