แพลตฟอร์มการเรียนรู้เครื่องพระคัมภีร์ AI

แพลตฟอร์มที่ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับข้อความในพระคัมภีร์ที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องในบริการทั้งหมด

การค้นหาใช้เลเยอร์หลัก 4 เลเยอร์ ซึ่งแต่ละเลเยอร์จะรับผิดชอบพื้นที่ต่างๆ ของการเรียนรู้ของเครื่อง

detail section image | bible ai
detail section image | bible ai

เลเยอร์เริ่มต้นทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการค้นหา โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูงเพื่อทำความเข้าใจคำขอของผู้ใช้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ตัวประมวลผลล่วงหน้าประเมินลักษณะของแบบสอบถามและประเมินความเข้ากันได้กับความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่

AI ส่วนกลางทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหลักที่รับผิดชอบในการรวมผลลัพธ์ที่ได้รับจากขั้นตอนก่อนหน้าต่างๆ

บริการ AI แสดงถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งและได้รับการฝึกฝนอย่างกว้างขวางพร้อมความสามารถพิเศษในการเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อน